Sunrise Riverside đang hoàn thiện giao nhà thô G1 và G4 tháng 8/2018


Thưa  anh chị

Hiện tại tháp G1 và G4 đang trong giai đoạn hoàn thiện và giao thô cho khách hàng

đã có thông báo nhận nhà từ tháng 8/2018

hiện tại đã hoàn thiện tầng sảnh – đã có tiếp tân và trực ban để giao căn hộ cho khách hàng

Thực tế đang có nhiều anh chị đã nhận bàn giao căn hộ và đang thi công từ nhà thô lên hoàn thiện cơ bản

Thông tin xin liên hệ Thanh 0918 858 646 hoặc 0938 328 413